TR
Ara
PRİVATE

Türkiye de Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi

Dış Finansman : Avrupa Birliği / IPA Fonu (Katılım Öncesi Mali Yardım Desteği)

Projenin Hedefi : Tekstil ve Hazırgiyim sektöründe bulunan KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir.

Proje Süresi : 2005 - 2007 (33 Ay)

Proje Bütçesi : 17.000.000 Euro

Projenin Hedef Grubu : Tekstil ve Hazırgiyim Sanayindeki KOBİ’ler

Proje ile sektörün ihtiyaçları kapsamında, sektörde faaliyet gösteren kişilere yönelik bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Moda Enstitüsü, AR-GE Merkezi ve Danışmanlık Merkezi aracılığı ile en az 500 kişinin eğitilmesi ve hizmet alması sağlanmıştır. Proje, ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması ile KOBİ’ler arasındaki bağlantıların arttırılmasına katkıda bulunmuştur.

Avrupa Komisyonu’nun öncelik verdiği politikalar ve Türkiye’nin kalkınma planlarındaki öncelikler arasında yer alan rekabet edebilirlik ve yenilik uyum faktöründen yola çıkılarak yürütülen Proje başarı ile uygulanmış ve Proje çıktıları somut yapılara dönüşmüştür. Proje kapsamında kurulan İstanbul Moda Akademisi faaliyetlerine halen devam etmektedir.

İstanbul Moda Akademisi için tıklayınız.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close