TR
Ara
EĞİTİM

İşte Yeni Yetkinlikler Projesi

İHKİB, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) fon kaynaklı yürüttüğü İşte Yeni Yetkinlikler Projesi ile hazır giyim sektöründe eğitim veren meslek liselerindeki eğitimin, hazır giyim sektörünün gelişen dijital teknolojiler dikkate alınarak güncellenmesi, öğrencilerin gelişen dijital teknolojilerle paralel, girişimci, inovasyona dayalı fikir geliştiren, kendisini ifade edebilen ve geliştirdiği iş fikrini sunabilen öğrenciler yetiştirilmesi, dijitalleşme ve otomasyon sonucu sektörlerin ihtiyaç duyacağı yeni yetkinliklerle donatılmış geleceğin stratejik iş gücünün yetiştirilmesine yönelik, sektörel yetkinlik haritalarının hazırlanması ve kamu otoritesine sunularak politikalar oluşturmasına yönelik ‘Geleceğin İş’leri Komiteleri’ ekosistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Merkezi, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler, inovasyon ve girişimcilik eko sistemindeki uzmanlar, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerin iştiraki ile yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan Mesleki Eğitimin Dijital Dönüşümü Yol Haritası raporu taraflara sunulmuştur.

İHKİB’in kurduğu İHKİB Akademi ile bütün bu projeleri gerçekleştirmesi sonucu, özellikle İstanbul’da mesleki eğitim alan gençlerin aldıkları eğitimin bir karşılığı olarak hazır giyim sektöründe istihdam oranları % 60’nin üzerinde olduğu görülmektedir. İHKİB protokol yaptığı okullardaki öğrencilerle bire bir ilgilenmekte, eksik kalmış eğitimlerini tamamlamakta, varsa becerileri ortaya çıkmasına destek olacak ilave eğitimler vererek bir program dahilinde gençlerin bir an önce sektörde istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Diğer taraftan, aileler çocuklarını meslek edindirmek, kollarında altın bilezik takmak için meslek liselerine göndermektedir. Ancak 4 yıllık mesleki eğitimin sonunda sektörün beklediği yetkinliklerle donatılamamış mezun öğrenciler üniversite macerası içinde zaman kaybetmektedir. Özel sektör mesleki eğitim iş birliğini uygulamaya dönük eğitimle güçlendirerek iyi eğitim almış iş gücünün sektörle buluşması katma değerli ihracatın önünü açacak, işsizliğe çare, üniversite kapılarında yığılmaya çare gibi pozitif sonuçlar doğuracaktır.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close