TR
Ara
PRİVATE

Hazır Giyimde Dijital Dönüşüm Projesi

Tasarımdan Üretime : Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi (IPA)

Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) II döneminde 2014-2020 yıllarını kapsayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Birliğimiz bünyesinde sunduğumuz ve 2018 yılında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan «Tasarımdan Üretime: Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm» projesi faaliyetlerine onay süreci ile birlikte başlamıştır.

Proje Temel Hedefleri :

  • Sektörel Dijital Dönüşüm Stratejisi & Kurumsal Kapasite Gelişimi: Avrupa Birliği’nin Dijital Dönüşüm Strateji çalışmasının hazır giyim sektörüne adapte edilebilmesi, dijital dönüşüm stratejisinin ve sektöre yönelik bu alanda bir yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir.
  • Tasarımcıların & KOBİ’lerin Dijital Yetkinliklerinin Artırılması: İstanbul Moda Akademisi ve İHKİB bünyesinde proje kapsamında kurulan KOBİ Dönüşüm Birimi’nin sektörde dijital dönüşüm odaklı hizmetler sunması, moda tasarımda alana özgür yeni eğitimlerin planlanması ve tasarımcı ve KOBİ’lere sunulması, dijital alanda edinilen yetkinlikler ile sektördeki potansiyel müşteri portföyünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede sosyal sorumluluk alanında da sektörün bilinçlendirilmesi ve pilot uygulamaların yürütülmesi bu kapsamda temel hedefler arasında yer almaktadır.
  • KOBİ’lerin Çevre Dostu Uygulamalarının Geliştirilmesi: Ekoteks bünyesinde sunulacak yeni test ve analiz hizmetleri ile çevre dostu üretim ve ürün anlayışının KOBİ’lerde geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknik Yardım Faaliyetleri

  • 2021 yılında başlaması ve 3 yıl süreyle gerçekleştirilmesi öngörülen teknik yardım faaliyetleri kapsamında aşağıdaki temel çıktıların sağlanması hedeflenmektedir:
  • Dijital dönüşüm stratejisinin oluşturulması ve sektörün dijital yetkinliklerinin artırılması,
  • Pilot işletmelere dijital dönüşümde yerinde danışmanlık uygulamalarının sağlanması,
  • KOBİ’lere dijital dönüşüm alanında yeni yatırımlar gerçekleştirmesi,
  • Moda tasarımında dijitalleşme odaklı yeni eğitim programlarının sektöre sunulması,
  • Sosyal uygunluk kriterlerine uyum kapsamında sektöre ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulması ile uluslararası standartlara uyumlu, çevre dostu üretim anlayışında sürdürülebilirlik sağlanması.

Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritası

Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında onaylanan dijital dönüşüm stratejisi, üye ülkelerdeki birçok kurum ve sektöre dijital dönüşümde rehber olmuştur. AB’deki uygulamaların ülkemize taşınması, hazır giyim sektörü özelinde sektör temsilcileri ve kurum/kuruluş temsilcilerinin paydaş olarak katılımıyla dijital dönüşüm stratejisi ve yol haritasının oluşturulması hedeflenmektedir. Hazırlanan çalışmaların paydaşlara sunulması ile yeni bir vizyon belgesinin sektöre kazandırılması sağlanması proje kapsamında planlanmaktadır.

İstanbul Moda Akademisi

İMA’da dijital dönüşüm temasında yeni moda tasarım eğitimlerinin dizayn edilmesi, iyi uygulama örneklerinin İMA’ya taşınması ve İMA çalışanlarının kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Benchmarking çalışmaları ile İMA’nın eğitim kapasitesinin geliştirilmesi, sektörde dijital dönüşüm uygulamaları ile müşteri portföyünü genişletmesi proje kapsamında hedefler olarak yere almaktadır.

Ekoteks

Ekoteks proje kapsamında yeni test ve analizler için teknik destek alarak hizmet kapasitesini ve listesini geliştirmeyi hedeflemektedir. Çevre dostu uygulamalar ile sektördeki işletmelerin taleplerini karşılayan, yaratıcı çözüm önerileri ile rekabetçilik seviyesini ileriye taşımayı hedefleyen Ekoteks’in, proje kapsamında organik pamuk alanında da çalışmalar yürütmesi beklenmektedir.

İHKİB’de Yeni Bir Yapı: Dijital Dönüşüm Merkezi

Proje kapsamında İTKİB bünyesinde yeni bir birim kurulmaktadır: Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM). Yenibosna’da bulunan Simetri Ofis’te 1.250m2 alanda faaliyet gösteren DDM’nin İMA ile birlikte sektöre eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunması hedeflenmektedir.

Dijital Dönüşüm Merkezi ile İHKİB üyesi işletmelerin dijital dönüşüme geçişte olgunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi, çözüm ortakları ile danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve dönüşüm çalışmalarının sonuçlarının işletme özelinde takibi hedeflenmektedir. Dijital dönüşüm ile ilgili uygulama örneklerinin diğer sektörler bazında da incelenerek, sürekli olarak gelişen ve değişen bu ekosistemlerin sektörel olarak takip edilmesi ve bu teknolojilerin KOBİ’lere uyarlanmasında rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır.

Dijital Dönüşüm Merkezi’nde yer alan fotoğraf stüdyosu ile hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunulması hedeflenmektedir. Fotoğraf stüdyosunda yer alan styleshoots canlı (live), styleshoots yatay (horizontal) ve sonsuz fon imkanları ile sektöre farklı çekim alanları sunulmakta, fotoğraf stüdyosunda yer alan hayalet mankenler ile çekim tekniklerinin çeşitlendirilerek farklı platformlarda uygun bir şekilde sunulması sağlanmaktadır.

Dijital Dönüşüm Merkezi fotoğraf stüdyosu alanında yürütülen çalışmalar İHKİB bünyesinde yer alan ve proje paydaşı olarak projede yer alan İstanbul Moda Akademisi tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda, fotoğraf stüdyosu alanında yürütülecek çalışmalar ile ilgili İstanbul Moda Akademisi ile iletişime geçilebilmektedir.

İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close