TR
Ara
İHKİB DUYURULAR

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.
EKLENME TARİHİ 14.05.2024
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yazıya atfen, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirimde, 2 Mayıs 2024 tarihli ve bir örneği ekte yer alan yazıda, Komisyon’un A.TR Dolaşım Belgelerinde ıslak imza yerine QR kod bulunmasını hukuki ve teknik açıdan değerlendireceği, bu değerlendirme sonuçlanıncaya kadar Türk Gümrük İdaresi’nin elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine 1 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak ıslak imza tatbik etmesinin istendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar, A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusunun gümrük memurlarınca imzalanacağı ifade edilmişti.

Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu’nun anılan yazısında, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlendiği, eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama yerinde beklemesi, antrepoda bulunması vb. sebeplerle 1 Mayıs 2024 tarihi ve sonrasında Avrupa Birliği (AB) gümrüklerine sunulabilen ve ıslak imza içermeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin ıslak imzalı addedilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığınca bir genel kabul metni hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na iletileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenmiş olması nedeniyle üzerinde ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtilmektedir.
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close