TR
Ara
DÜNYADAN HABERLER

2024'te Tedarikçiler ve Markalar Şeffaflık ve Hesap Verebilirliği Nasıl Ele Almalı?

2024'te Tedarikçiler ve Markalar Şeffaflık ve Hesap Verebilirliği Nasıl Ele Almalı?
EKLENME TARİHİ 12.12.2023
2024 yılında moda sektöründe şeffaflık ve hesap verebilirlik konularının ele alınması, tedarik ve kaynak yönetiminde
yeni bir döneme işaret etmekte. Bu dönemde, sürdürülebilirlikten daha fazla öne çıkan bu iki faktör, moda sourcing
başarısının anahtarı olarak görülmektedir.

Source Fashion Fuarı kaynak bulma direktörü Suzanne Ellingham ve Insider Trends'in trend başkanı Jack Stratten,
'Kaynak bulmada sürdürülebilirliğin yerini neden şeffaflık ve hesap verebilirlik alıyor' başlıklı bir seminerde moda
kaynak bulma yöneticilerini şeffaf uygulamaları benimsemeye, hesap verebilirliği benimsemeye ve yeni bir
yaklaşım sergilemeye çağırdı.

Şeffaflığın ve Hesap Verebilirliğin Evrimi (2024):
 • Seminerde moda sourcing yöneticilerine şeffaf uygulamalar benimseme, hesap verebilir olma ve kolektif
  sorumluluk anlayışını benimseme çağrısı yapıldı.
 • Sürdürülebilirliğin karmaşık tanımı ve yorumları nedeniyle, şeffaflığın önemi vurgulandı.
  Şeffaflığın, değişiklik yapma zorunluluğunu getirdiği ve markaların hangi sürdürülebilirlik
  girişimlerine odaklanacakları konusunda belirsizlik yarattığı belirtildi.
Perakende Sektöründe Tedarikçilerin Şeffaflığı Dengelemesi (2024):
 • Tedarikçilere, markaları ve perakendecileri sorunlar tespit edildiğinde sorumlu tutma,
  iş birliği yapılan işletmelerle yapıcı tartışmalar yürütme, belirlenen sorunları değerlendirip
  geliştirme stratejileri oluşturma ve tedarik zincirini daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek
  için maliyetlerin artacağını bildirme önerilerinde bulunuldu.
 • Tüketicilere ürünlerin yaratılma süreci hakkında bilgi vermenin ve karmaşık ancak etik
  üretim süreçlerinin fiyatlandırmada adil bir noktaya gelmesine yardımcı olacağı vurgulandı.
Şeffaflığı Değişim İçin Bir Katalizöre Dönüştürme:
 • B Corp gibi sertifikasyonların tüketici bilincine girmesi ve işletmelerin şeffaflık yoluyla
  etik üretimleri ifade etmelerinin önemi vurgulandı.
 • İşletmelerin uzun vadeli düşünmeleri ve sürdürülebilir tedarik zinciri çözümlerini
  önceliklendirmeleri gerektiği belirtildi.
Perakendecilerin Tedarik Zincirlerinde Değişiklik Yapmaları:
 • Markaların sürdürülebilirlikten ziyade somut iş iyileştirmeleri yapmalarının önemi vurgulandı.
 • Şeffaflık ve hesap verebilirliğin moda kaynaklığı endüstrisi için olumlu bir
  güç olduğu ve tedarik zinciri direncinin, şeffaflık ve tüm tedarik zinciri paydaşları
  arasındaki iletişimin, işletmeleri geleceğe hazırlamada kilit bir alan olacağı sonucuna varıldı.
Bu öngörüler ışığında, 2024 yılında moda sektörü yöneticilerinin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini

benimseyerek sürdürülebilir ve etik kaynak yönetimi stratejileri geliştirmeleri bekleniyor.
Bu yaklaşım hem tüketicilerin hem de sektör profesyonellerinin beklentilerini karşılayarak moda
endüstrisindeki değişim ve gelişimi destekleyecek.
İHKİB sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close